VANA HİZMETLERİ

 • Vanaların Bakımı ve Testleri;
 • Vana demontajı ve kontrolü
 • Arıza Giderme ve Kök Neden Analizi
 • Emerson Hart iletişim cihazı kullanarak kontrol valf konumlarını kalibre etme
 • Vana gövdesi / Sızıntı testlerini uygun standartlara (API vb.) göre yapma
 • Uygun basınç güvenliği doğrultusunda ayarlanan basınca göre Vana kalibresi (Sonrasında API standardına göre test gerçekleştirme)
 • Vana onarımı (lepleme, işleme vb.);
 • Teknik Operasyon Desteği
 • Kök Neden Analizi–RCA
 • Vana modifikasyonları ve geliştirmeleri;
 • Proses Güvenlik Yönetimi;
 • Saha Hizmetleri;
 • Uzun dönemli hizmet anlaşmaları.

VANA HİZMETLERİ - MOBİL KONTEYNERLER VE EKİPMANLARI

  • Tüm shut-off vanalarının, emniyet vanaları ve kontrol vanalarının yerinde test edilmesi için tam donanımlı test konteynerları
  • Tüm genel shut-off vanalarının, emniyet vanalarının ve kontrol vanalarının yerinde bakım ve onarımı için tam donanımlı onarım konteynırları;
  • Test ve Onarım ekipmanları (Pre-vent  Testleri, Ven Track, Orbit 10, Orbit 24, Polir, Profil, Titan, Optik 15, Vana fırçası araç seti, vana muayene seti)

* Tüm mobil ekipmanlar Ventil Şirketi tarafından üretilmektedir – Hollanda