YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKASI

Amacımız:

Önde gelen yerel bir Mühendislik, İnşaat, Bakım ve Yağlama hizmetleri sağlayıcısı olma yolunda ilerleyen Rapid Engineering and Maintenance Solutions (REMS) şirketi olarak temel amacımız Entegre Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesini sağlayarak müşterilerine yüksek kaliteli hizmet sunmaktır.

Hedeflerimiz:

 • Müşteri güven ve memnuniyeti ilkesi esas alınıp; yasal ve diğer şartlar göz önünde bulundurularak, şirketin marka değerini korumak ve yükseltmek için en rekabetçi fiyat ve servis kalitesinin müşterilere sağlanarak güvence altına alınması,
 • Uluslararası ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 gereksinimlerine göre modern teknik ve teknolojilerin uygulanması,
 • Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği konularında çalışanların bilinçlendirilmesi, farkındalığın sağlanması, eğitim desteği ile sürekli gelişmeyi tüm çalışanların, çalışan temsilcilerinin, danışma ve katılımı ile birlikte sürdürülmesi,
 • Çalışanların ve müşterilerin memnuniyetinin sağlanması,
 • ‘’Önce iş güvenliği’’ilkesini çalışanlara benimseterek, kazaların yaşanmayacağı, çalışanların, müşterilerin ve toplumun beklenmedik tehlikelere maruz kalmayacağı bir çalışma ortamının oluşturulması,
 • Hizmet alanında müşteri talep ve beklentilerinin iyi anlaşılması ve karşılanması için Entegre Yönetim Sistemleri şartlarına ve yürürlükte bulunan ilgili tüm kanun ve yönetmeliklere uyulması ve uygunluğunun takip edilmesi,
 • Yapmış olduğumuz çalışmalarda çevrenin kirlenmesini önlemek için güncel kanunlara uygun olarak çalışılması ve tüm olumsuz etkilerin ortadan kaldırılması,
 • Doğal kaynakların korunması ve kullanılmasının minimize edilmesi,
 • Tüm hizmet alanlarında tehlikelerin ortadan kaldırılması, risklerin en aza indirilmesi için halihazırda uygulanan ve yeni planlanan süreçler için risk ve fırsat değerlendirilmesinin yapılması,
 • Entegre Yönetim Sistemleri etkinliğinin, sürekli iyileştirme ve hedeflere ulaşma prensibi doğrultusunda sağlanması,
 • Kuruluş bağlamında sahip olduğu ya da kendisine emanet edilmiş bilgilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve kullanılabilirliliğinin sağlanması,
 • Güvenliğin bir kurum kültürü olarak yaygınlaşmasının ve özümsenmesinin sağlanması.

Politikanın Paylaşımı:

Şirket yönetimi, uygulama süreci için gerekli kaynakları sağlayarak şirket prosedürlerini ve politikalarını tüm çalışanlarla paylaşarak yukarıdaki ilkeleri uygulamaktadır.

Firma Direktörü
Vladimir Cajetinac

Aliağa / İZMİR
24.09.2019