Şirketimiz

Ortaklarımızla birlikte, çağdaş mühendislik ve satış sonrası çözümleri müşterilerimize sunabiliyor ve en güçlü zorlukları çözmelerine yardımcı oluyoruz: – Giderlerin azaltılması– Risk minimizasyonu– Performans maksimizasyonu  Endüstrinin farklı alanlarındaki uzun vadeli deneyimlerimize dayanarak, müşterilerimize sunduğumuz hizmetler: Döner […]

Ortaklarımızla birlikte, çağdaş mühendislik ve satış sonrası çözümleri müşterilerimize sunabiliyor ve en güçlü zorlukları çözmelerine yardımcı oluyoruz:

– Giderlerin azaltılması
– Risk minimizasyonu
– Performans maksimizasyonu 

Endüstrinin farklı alanlarındaki uzun vadeli deneyimlerimize dayanarak, müşterilerimize sunduğumuz hizmetler:

 • Döner Ekipman (pompalar, santrifüj kompresörler, pistonlu kompresörler, buhar ve gaz türbinleri, jeneratörler, dişli kutuları, fanlar, karıştırıcılar vb.) bakım, onarım ve yağlama
 • Yerinde ekipman revizyonu – Anahtar Teslim Projeler
 • Ekipman modernizasyonu (yeniden derecelendirme / geliştirme, modifikasyonlar)
 • Döner Ekipman parça onarımı: Gövdeler, rotorlar, çarklar, rulmanlar, valfler, kanatlar, diyaframlar, mekanik salmastra setleri
 • Rotorlar: Kanat onarımı, işleme, kaynak, dengeleme ve doğrultma, düşük ve yüksek hız balansı
 • Geniş Aralıklı Teşhis: NDT, RBE, MMM, PAUT, Mikroyapı Analizi
 • Titreşim, Kaplin Ayarı ve Yağlama Hizmetleri
 • Sahada ve Atölyede Mekanik İşleme

REMS mühendislik olarak müşterilerimize aşağıda saydığımız hizmetler için  anahtar teslim çözümler sunmaktayız:

 • Nitrojen Üretim Unitesi
 • Soğutma Suyu Hazırlama Sistemi
 • Kazan Su Hazırlama Sistemi
 • Kimyasal Besleme Tesisi
 • Kompresör İstasyonları ( Cihaz Havası, Inert Gazlar, Hava, vb. )
 • Soğutma Kulesi
 • Pompa İstasyonları
 • Yükleme Kolları

Yukarıda bahsedilen hizmetleri en yüksek kalitede gerçekleştirebilmek için, REMS, katıldığı eğitim programları ile teknik olarak uzmanlığını sağlamlaştırmış, tecrübeli mühendis ve teknisyenleri görevlendirir. 

REMS olarak projelerimizdeki en önemli amacımız, sürece dahil olan her bir çalışan için aldığımız iş güvenliği ve sağlığı önlemleri yanısıra çevrenin korunması konusunda gerekli hassasiyeti göstermektedir. Bu amaca ulaşmak için REMS ISO14001 ve 45001 kapsamında İş Güvenliği,Sağlığı ve Çevre konusunda prosedür ve planlar geliştirmiştir. 

REMS, bu günlerde uzun dönem döner ekipman bakım,onarım ve yağlama hizmeti sözleşmesi kapsamında SOCAR Türkiye şirketinin bir grup şirketi olan STAR Rafinerisi’ nde hizmet vermektedir.